Tier4 Video

"New Holland Agriculture har forpligtet sig til at tilbyde kunderne de optimale løsninger, som gør landbrugsdriften mere effektiv og samtidig respekterer miljøet."

Annemie Lievens
Global Communications - New Holland Agriculture

RESPEKT FOR MILJØET

 

Tier4

Alle producenter af landbrugsmaskiner arbejder i øjeblikket på at udvikle motorer, der overholder de
omfattende Tier 4A miljøkrav, og New Holland Agriculture tilbyder branchens førende motorer, som
er miljøvenlige gennem hele deres levetid.

 

Tier4

 

VORES MILJØMÆSSIGE FORPLIGTELSER

Men er alt dette virkelig nødvendigt?
Svaret er enkelt, ja. Og ikke kun fordi det er et lovmæssigt krav, New Holland har forpligtet sig til at tilbyde landmændene optimale løsninger, som gør landbrugsdriften mere effektiv og samtidig mere miljøvenlig.

 

HVORFOR ALT DET POSTYR?

Vi er nok alle enige om, at en god livskvalitet forudsætter, at vi er i stand til at indånde ren frisk luft. Men de voksende befolkningstal, den stigende koncentration i storbyerne og klimaændringer gør dette mere vanskeligt og regeringer over hele verden forsøger at løse disse problemer. Skadelige udledninger fra landbrugsmaskiner er kun en lille del af dette globale problem, men New Holland vil gøre sit yderste for at mindske disse udledninger. 

 

 

UDVIKLINGEN INDENFOR MILJØTILTAG

I 1996 blev de første Tier 1 miljøstandarder indført, og siden da er kvælstofdioxider (NOx) og partikeludslip (PM) blevet reduceret med 60%. Med indførsel af Tier 4A regulativerne i 2011, vil PM blive sænket med yderligere 90% og NOx med 50%. Disse skadelige stoffer dannes under udstødningen og kan beskadige miljøet og vores sundhed. Men lad os finde ud af lidt mere om dem.
NOx: kvælstoffets monoxider og dioxider produceres i udstødningen, hvor motoren er mest varm. Disse gasser er to af hovedårsagerne til syreregn og nedbrydning af ozonlaget.
PM: partikeludslip består hovedsageligt at små kulpartikler og andre giftige stoffer, som dannes før alt brændstoffet er forbrændt under udstødningen, specielt når motoren er mindre varm.

 

100 GANGE BEDRE END FOR TI ÅR SIDEN

New Holland har i løbet af de sidste ti år reduceret de skadelige udledninger, så de er 100 gange mindre for at give landmændene og deres familier et bedre liv. Dette betyder med andre ord, at man kan køre med sin Tier 4A godkendte maskine i 100 dage og producere den samme mængde udledninger, som en Tier 1 maskine ville have frembragt på kun en enkelt dag. 

Tier4

 

Choose your market