The Energy Independent Farm Video
Det Energi - uafhængige Landbrug

Det energiuafhængige landbrug er et nyt koncept, hvor landmændene vil være i stand til at skabe deres egen energi til at drive gården og deres landbrugsmaskiner. Og alt dette vil ske ved at bruge brint, 100% produceret af vedvarende ressourcer, som landmændene har masser af.

DET ENERGIUAFHÆNGIGE LANDBRUG

 Klik på billedet for at se den virtuelle cyklus

 

 


Tænk på vinden, solen, gårdens spildprodukter eller gødningen fra kvæget på gården. Det er disse kilder til energi, som naturen forsyner landmanden med – helt uden beregning. Ved at bruge vindsystemer, solceller eller biomasse og biogasprocesser fra selve gården, kan den enkelte landmand producere elektricitet og bruge det til at skabe sin egen komprimerede brint ved hjælp af en proces kaldet elektrolyse, som bruger elektricitet til at nedbryde vandet til ilt og brint.
Brint, skabt af denne proces, lagres i tanke tæt ved gården i komprimeret form og kan bruges på en lang række måder til at drive maskinerne og forsyne bygninger og forskellige funktioner på gården med strøm. Det har også en anden fordel. Sammenlignet med biler og lastbiler, arbejder traktoren normalt i nærheden af selve gården og kan derfor let og ubesværet påfyldes med brint.

I 2010 bekendtgjorde New Holland Agriculture oprettelsen af sit første pilotprojekt, beliggende i udkanten af Torino, for et energiuafhængigt landbrug med en New Holland NH2™ traktor. Konceptet for et energiuafhængigt landbrug bygger på evnen til at producere elektricitet fra vedvarende energikilder med minimal belastning af miljøet, opbevare energien i form af brint og sikre let genanvendelse. Dette utroligt innovative projekt (set fra et teknologisk, energimæssigt og miljømæssigt standpunkt samt den fulde overensstemmelse med EU’s mål for vedvarende energi) har givet en fortjent plads mellem hovedprojekterne i Industria 2015 programmet ” New technologies for Made in Italy ”, sponseret af det italienske ministerium for økonomisk udvikling. Praktiske tests af de første New Holland andengenerations NH2™ traktorer vil blive udført på gården ”La Bellotta” i Venaria, et par kilometer udenfor Torino.
Den brintdrevne NH2™ traktor anvender brændselscelleteknologi til at danne el til drift af maskinens eldrevne motor, systemer og redskaber. Baseret på New Holland T6000 traktoren, har modellen, som testes på La Bellotta, tre brændselsceller med en total ydelse på 100 kW. Under projektet vil forskellige metoder til produktion af den brint, som skal drive NH²™ traktoren, blive evalueret, heriblandt elektricitet produceret fra vedvarende energikilder gennem en nyskabende proces for omdannelse af metandamp i reduceret skala. For at skabe de optimale arbejdsbetingelser for NH2™ traktoren, vil gården blive udstyret med en brinttank og en speciel påfyldningsstation med kompressor.

Choose your market