faq 
1

Hvad er Tier 4 miljøkravene?

button up

USA’s miljøstyrelse (EPA) og EU har siden 1996 indført stadig stigende krav til udledninger for at forbedre luftens kvalitet. Tier 4 kravene vil blive indført i to faser startende i 2011 med Tier 4A standarder. Når Tier 4B kravene træder i kraft i begyndelsen af 2014 vil partikeludslip (PM) og kvælstofdioxider (NOx) blive reduceret med 90% sammenlignet med Tier 3 niveauerne.2

Hvad er forskellen mellem udtrykkene ‘Tier’ og ‘Stage’ (Trin), når det gælder regulering af udledninger?

button up

EPA og EU har lidt forskellige betegnelser vedrørende regulering af udledninger. EPA bruger udtrykket ‘Tier’ og EU henviser til ‘Stage”. New Holland har valgt at anvende betegnelsen Tier. Tier 4A, som undertiden kaldes Tier 4 interim, svarer til Stage 3B og Tier 4B svarer til Stage 4.3

Hvad er jeres strategi for at opfylde Tier 4A kravene?

button up

Vi er i stand til at overholde Tier 4A kravene med to forskellige løsninger, som er valgt til vore produktserie: Cooled Exhaust Gas Recirculation (CEGR) og Selective Catalytic Reduction (SCR).
CEGR teknologien kræver et udstødningsfiltersystem for at reducere niveauet af partikeludslip. SCR-teknologien anvender et efterbehandlingssystem, som tilføjer Diesel Exhaust Fluid (DEF)/AdBlue for at opnå den ønskede reduktion af skadelige udledninger fra motoren.
New Holland vil bruge SCR-teknologi på maskiner, som producerer over 100hk, hvorimod maskiner med en ydelse under 100hk vil blive monteret med CEGR systemet for at opnå den ønskede miljøeffekt ved de laveste driftsomkostninger.4

Hvorfor to teknologier?

button up

New Holland Agriculture har valgt to forskellige løsninger baseret på deres respektive fordele, eftersom en fælles løsning for alle maskiner ikke altid er det optimale valg. Vi har forpligtet os til at integrere den bedst tilgængelige motorteknologi for at mindske driftsomkostninger og for at øge produktiviteten. Det betyder skræddersyede løsninger til hver enkelt maskine for at sikre vore kunder den mest effektive, produktive og pålidelige motorteknologi.
New Holland har været i stand til at kunne trække på den omfattende erfaring fra vores motorudviklingssamarbejdspartner, Fiat Powertrain Technologies (FPT). FPT har været førende med miljøvenlige systemer og har anvendt både CEGR- og SCR-teknologier i praksis både i marken og på landevejen. Der er faktisk allerede produceret over 150.000 SCR-motorer til transportindustrien. Disse teknologier er konstant blevet videreudviklet og opdateret, hvilket har resulteret i lave driftsomkostninger og høj produktivitet med lave udledninger til en yderst konkurrencedygtig pris.5

Hvad er kriteriet for at vælge den mest velegnede teknologi?

button up

Højkapacitets landbrugsmaskiner, som de stærkeste traktorer, finsnittere og mejetærskere, danner mere motorvarme og kræver avancerede kølesystemer. Dette gør SCR til det naturlige valg for maskiner over 75kW(100hk), eftersom det mindsker kravene til køling samt garanterer fremragende ydelse.
På mindre traktorer med lavere hk er der mindre varmeudvikling og dermed lavere krav til køling. Her er CEGR den rigtige løsning, eftersom det passer ind i den eksisterende pakke og sikrer optimale manøvreevner og alsidighed hele året.


6

Hvad er fordelene ved de to teknologier?

button up

SCR-teknologien fungerer helt adskilt fra motorfunktioner og giver klare præstationsfordele. Motorer, som bruger SCR-systemet 'ånder' ren, frisk luft i stedet for recirkuleret røg for at danne de perfekte forbrændingsbetingelser. Dette resulterer i øget effekt og højere moment, og således højere produktivitet og effektivitet under arbejdet.

Derudover er denne løsning fuldt kompatibel med New Hollands automatiske motorstyringssystem, som tilpasser motoreffekten efter de aktuelle arbejdsbetingelser for øget præstation og brændstofeffektivitet under alle forhold.

CEGR-teknologien er det perfekte valg til maskiner med lavere effekt, hvor de kompakte dimensioner bevares for fremragende manøvrering. Derudover har disse produkter lavere krav til køling, hvilket betyder at løsningen kan integreres i motorområdet.


7

Hvilke modeller vil bruge SCR- og hvilke vil benytte CEGR-teknologi?

button up

New Holland har implementeret skræddersyede løsninger til hvert produkt, baseret på de respektive fordele. Det betyder, at SCR vil blive brugt til højpræstations traktorer, mejetærskere og finsnittere – eller med andre ord produkter på 100hk og derover. CEGR-teknologien vil blive brugt på mindre og kompakte produkter på under 100hk.

8

Er det nødvendigt at opgradere min New Holland Tier 3 maskine?

button up

Nej. Alle traktorer, produceret før overgangen til Tier 4A er fritaget for de nye EPA/EU Tier 4A krav. Eftersom denne lovgivning ikke er tilbagevirkende, er det ikke nødvendigt at ændre din New Holland Tier 3 motor til et Tier 4A system.


9

Hvor vil efterbehandlingssystemet blive placeret og hvad vil T4A motorerne betyde for designet?

button up

New Holland er en global virksomhed og vi har en lang historie med teknologisk lederskab, som de førende indenfor tekniske fornyelser. Dette giver os en utrolig spændvidde med hensyn til design og forskningsressourcer. For vore kunder betyder det, at vores Tier 4A, og de fremtidige Tier 4B, løsninger vil være fuldt integreret i vores maskiner. Alle vores Tier 4 teknologiske løsninger vil fremstå som en integreret del af maskinens design, så der ikke vil være behov for eftermonteringer eller komplicerede opbygninger.
For eksempel er AdBlue tanken let genkendelig med sit tydelige blå dæksel og den er placeret lige ved siden af  brændstofdækslet for let påfyldning.

New Hollands omfattende serie af maskiner med lavt hk-antal vil bevare deres generelle kompakte dimensioner takket være CEGR-systemet, som recirkulerer en styret mængde afkølet udstødningsgas tilbage i systemet for at sænke forbrændingstemperaturerne. Dette system er indeholdt i traktorens eksisterende dimensioner for at sikre de optimale manøvreevner og alsidighed.


10 

Hvordan vil dette påvirke udsyn, vægt og vedligeholdelse?

button up

New Holland Agriculture bestræber sig på at yde fremragende løsninger for at forbedre kundernes effektivitet og produktivitet. Vores Tier 4A løsninger er fuldt integreret i alle vores maskiner for at sikre, at kunderne vil udnytte den høje grad af produktivitet og præstation, som vore maskiner kan tilbyde. Disse løsninger er også designet for let service, f.eks. er DEF/AdBlue tanken bekvemt placeret for let påfyldning.


11  

Er I klar til Tier 4A?

button up

I takt med at miljøkravene er blevet skærpet gennem årene, fra Tier 1 videre til Tier 3, har New Holland altid forpligtet sig til at levere maskiner med udledninger og lydniveauer langt under de angivne krav. Vi har opnået disse resultater gennem indførsel af avancerede løsninger som f.eks. vores Common Rail motorteknologi. Common Rail teknologi blev udviklet af Fiat Gruppen og Fiat Powertrain Technologies, og anvendes nu generelt som standard i branchen.

Under udviklingen af vore løsninger af Tier 4 miljøkravene var vi i stand til at trække på den omfattende erfaring fra Fiat Powertrain Technologies (FPT), vores motorudviklingspartner. FPT betragtes som den miljøvenlige motorproducent, som har været førende indenfor udviklingen på dette område, og som har indført anvendelse af CEGR- og SCR-teknologien på både vej- og terrængående køretøjer. Indtil nu er der produceret over 100.000 motorer, som bruger SCR-teknologien i praksis indenfor transportindustrien. Disse teknologier er under konstant udvikling og justering, og resultatet er lave driftsomkostninger og høj produktivitet kombineret med miljøvenlighed og konkurrencedygtige priser.

Vi er klar til at overholde Tier 4A standarderne, som træder i kraft fra starten af 2011, og vi vil fortsætte samarbejdet med FPT for at videreudvikle vore teknologiske løsninger for at sikre kunderne den mest omkostningseffektive præstation og produktivitet, som de forventer af New Holland.

Og derudover ser New Holland allerede nu langt videre end de fremtidige Tier 4 miljøkrav. Vi har allerede udviklet verdens første NH2™ brintdrevne traktor, som kører helt uden udledninger, bortset fra lidt vanddamp. Dette er helt i overensstemmelse med rammerne for projektet ”det energiuafhængige landbrug”, hvor landmændene kan forsyne sig selv med deres energibehov.


12  

Hvad er jeres strategi for at opfylde Tier 4B standarderne?

button up

Vi vil fortsat samarbejde med Fiat Powertrain Technologies, vores motorudviklingspartner, om fremstilling af løsninger, som vil sikre vore kunder den økonomi og præstation de forventer fra vore maskiner. Indførslen af SCR-teknologi tidligt i processen allerede i 2011, giver os en konkurrencemæssig fordel, fordi vi allerede har investeret i forskning og udvikling, som vil være et værdifuldt redskab til overholdelse af Tier 4B kravene. Ved at være i besiddelse af tilsvarende teknologi allerede nu, kan vi fokusere vore forskningsinvesteringer på udviklingen af næste generations landbrugsmaskiner, som vil sætte helt nye standarder for økonomi, produktivitet og præstation.


13  

Hvad er Diesel Exhaust Fluid / AdBlue?

button up

Det er en opløsning bestående af 32,5% urea og 67.5% demineraliseret vand, som er farveløst og ufarligt. Diesel Exhaust Fluid/AdBlue er et nøgleelement i SCR-systemerne, hvor det sprøjtes ind i udstødningsgassen, inden det passerer gennem katalysatoren, som nedbryder NOx til ufarligt kvælstof og vand, som begge dele findes naturligt i atmosfæren. Hele systemet styres af en doseringsenhed (DCU), som bruger en føler til at overvåge udstødningsgasserne. DCU modtager denne information, og bruger den til at beregne den præcise mængde DEF/AdBlue, som skal tilføjes blandingen. AdBlue har allerede været anvendt i mere end fire år indenfor transportindustrien.

14  

Hvorfor har dette tilsætningsstof to navne?

button up

Diesel Exhaust Fluid, bedre kendt som DEF, er den nordamerikanske betegnelse, hvorimod AdBlue er det europæiske navn for samme produkt. AdBlue er det registrerede varemærke for VDA (Verband der Automobilindustrie), den tyske bilorganisation.

15  

Vil DEF/AdBlue påvirke maskinens præstation?

button up

Præstationen vil overhovedet ikke blive påvirket, fordi det er en del af efterbehandlingssystemet. Derudover bevirker SCR-systemet, at både max. effekt og moment øges betydeligt sammenlignet med Tier 3 niveauerne.

16  

Hvor mange gange skal jeg påfylde DEF/AdBlue?

button up

Det er kun nødvendigt at påfylde din DEF/AdBlue tank en gang for hver to gange, der påfyldes diesel.


17  

Er DEF/AdBlue let at anvende?

button up

DEF/AdBlue tankens påfyldningsstuds er let tilgængelig for påfyldning, lige ved siden af dieseltanken, og en advarselslampe angiver, når niveauet er lavt. Det er en ufarlig væske, som kan transporteres og opbevares ligesom alle andre smøremidler til traktorer, f.eks. motorolie og brændstof. DEF/AdBlue har en typisk holdbarhed på ca. 6-12 måneder afhængig af opbevaringsforholdene. Temperaturen under opbevaring må ikke komme under -11°C (DEF/AdBlue frysepunktet) eller over +30°C, da dette vil nedsætte holdbarheden  .


18  

Hvor kan man købe DEF/AdBlue?

button up

Alle autoriserede New Holland forhandlere forventes at sælge DEF/AdBlue i forskellige mængder fra 10 liter beholdere til 1000 liter tanke. New Holland vil også kunne levere AdBlue direkte til landmændene.


19  

Hvad sker der ved meget lave temperaturer?

button up

DEF/AdBlue tankens påfyldningsstuds er meget let tilgængelig, lige ved siden af  dieseltanken, og en advarselslampe angiver, når niveauet er lavt. Det er en ufarlig væske, som kan transporteres og opbevares ligesom alle andre smøremidler til traktorer, f.eks. motorolie og brændstof. DEF/AdBlue har en typisk holdbarhed på ca. 6-12 måneder afhængig af opbevaringsforholdene. Temperaturen under opbevaring må ikke komme under -11°C (DEF/AdBlue frysepunktet) eller over +30°C, da dette vil nedsætte holdbarheden.


20  

Kan jeg bruge biodiesel med et SCR-system? 

button up

New Holland Agriculture er dybt engageret i vores biodieselstrategi, og som førende indenfor miljøområdet har vi været foregangsmænd for brugen af biodiesel i landbruget siden 2006. Vi har udvidet vores engagement i dette miljøvenlige brændstof ved at investere i omfattende forskning i biodieselanvendelse i forbindelse med Tier 4A motorstrategien.


21  

Kræver SCR- og CEGR-systemer speciel olie?

button up

Med SCR-systemet er der intet behov for at ændre olietype, og derudover er det overhovedet ikke nødvendigt at bruge bekostelige diesel tilsætningsstoffer, eftersom systemet kan køre på standarddiesel, uafhængig af brændstofkvaliteten. I et CEGR-system, kræves smøreolie med et lavt rest askeindhold til DPF; det kan være nødvendigt at skifte olie hyppigere eller der kan være behov for større bundkar på grund af den øgede partikelmængde i motoren.


22  

Hvilken betydning får SCR-/CEGR-systemerne for økonomien?

button up

New Holland Agriculture har, i samarbejde med vores motorudviklingspartner Fiat Powertrain Technologies, udviklet disse miljøvenlige og økonomiske løsninger for at opnå en nedsættelse af driftsomkostningerne og sikre en høj produktivitet til konkurrencedygtige priser.


1

Hvad er Biodiesel? 

button up

Biodiesel er navnet på et rent, alternativt brændstof produceret af vedvarende energikilder som f.eks. vegetabilsk olie. Biodiesel indeholder ikke råolie, men kan blandes med ethvert niveau af diesel. Biobrændstof kan bruges i forbrændings (diesel) motorer uden større interne ændringer. Biodiesel er rent, letanvendeligt, biologisk nedbrydeligt, ikke skadeligt og helt uden svovl og aromastoffer.


2

Hvorfor Biodiesel?

button up

Biodiesel er et CO₂ (kulstof) neutralt alternativ til diesel og fyringsolie, og kan mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer. Mange undersøgelser har også vist, at partikelforurening reduceres betydeligt ved brugen af biodiesel, som derfor bruges i bybusser i en lang række større byer. Biodiesel giver også en renere forbrænding og virker som smøremiddel for motoren, hvor det kan erstatte standard tilsætningsstoffer.


3

Hvordan produceres Biodiesel?

button up

Biodiesel produceres af vegetabilsk/animalsk olie eller fedt gennem en proces, som kaldes transesterificering. I denne proces adskilles glycerinen, som er et biprodukt af biodieselproduktionen, fra fedt eller olien. Biodiesels kemiske navn er "fatty acid methyl (eller ethyl) ester". Disse olier er blandet med natriumhydroxid og metanol (eller etanol) og den efterfølgende kemiske reaktion producerer biodiesel og glycerin i forholdet en del glycerin for hver ti dele biodiesel.


4

Kan man kun fremstille biodiesel af sojaolie?

button up

Nej. Biodiesel kan produceres af alle vegetabilske olier, heriblandt solsikker,  jordnødder og raps. Det kan endda fremstilles af olierestprodukter fra restauranter og animalsk fedt. Igangværende forskning er ved at udvikle mere vedvarende oliekilder som f.eks. alger, hvor det vil blive muligt at udvinde store mængder olie fra mikroskopiske alger.


5

Bruges biodiesel som rent brændstof eller blandes det med diesel?

button up

Biodiesel kan bruges som rent brændstof eller blandes i ethvert forhold.


6

Hvordan er biodiesel udledningerne sammenlignet med traditionel diesel?

button up

Biodiesel er det eneste alternative brændstof, som til fulde har overholdt kravene i luftforureningslovgivningen (lov, som definerer ansvaret for beskyttelse af luftkvaliteten samt beskyttelse af ozonlaget; United States : Title 42, Chapter 85). Brugen af biodiesel i en traditionel dieselmotor giver en væsentlig reduktion af uforbrændte kulbrinter, kulilte og partikler sammenlignet med udledninger fra dieselbrændstof. Derudover er udledningerne af svovldioxid og sulfater (hovedkomponenter i syreregn) fra biodiesel langt lavere end i diesel.
Kilde : The National Biodiesel Board .


7

Er det sikkert at bruge biodiesel?

button up

Biodiesel er et af de mest gennemtestede alternative og vedvarende brændstoffer på markedet. En lang række uafhængige undersøgelser har vist, at biodiesel- og traditionel dieselpræstationen ikke afviger i afgørende grad, og dertil kommer, at biodiesel er langt mere miljøvenlig. 


8  

Kan jeg bruge biodiesel i min nuværende dieselmotor?

button up

Biodiesel kan bruges i enhver dieselmotor med ingen eller kun en mindre ændring af motor- eller brændstofsystem.  Det har en opløsende virkning, som kan opløse aflejringer der har samlet sig i brændstoftankens vægge og rør fra tidligere. Denne opløsning af aflejringer kan i starten tilstoppe brændstoffiltrene og man skal sikre sig, at der kun bruges biobrændstof, som overholder biodiesel specifikationen (EN 590) i dieselmotorer.


1

Hvad ønsker New Holland at demonstrere med sin "NH²™ traktor"?

button up

Først og fremmest viser projektet, at brintteknologi er mulig i en traditionel traktor. Faktisk bevarer traktoren den traditionelle konstruktion, både med hensyn til design og med hensyn til de større komponenter (med undtagelse af, at der ikke er en indvendig forbrændingsmotor). Det viser, at denne teknologi fungerer for traktorer. Imidlertid er dette blot starten på en ny fase, hvor landbruget gradvist frigører sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer.


2

Hvor meget koster denne traktor?

button up

Dette er en prototype, og har således ingen handelspris. Som første trin i projektet mod brændselscelleteknologi og brintproduktion, er det muligt at et sådant produkt vil blive tilgængeligt i handelen indenfor en ikke så fjern fremtid. Vi fortsætter med avanceret udvikling og vil være førende indenfor denne nye, spændende teknologi under dens videre udvikling. New Holland har ønsket at vise muligheden for en brintdrevet traktor som en integreret del af konceptet om det energiuafhængige landbrug, og i de følgende trin vil der blive flere, videreudviklede prototyper.


3

Er "NH²™ traktoren" bare et forskningskoncept uden kommerciel fremtid?

button up

Absolut ikke! Det er sandt, at NH²™ er et koncept, men den underliggende teknologi er bæredygtig, og er allerede i de næste trin af kommerciel udvikling.


4

Hvornår vil den være tilgængelig på markedet? 

button up

New Holland mener, at dette vil ske indenfor en nær fremtid. Teknologien findes allerede, nu afhænger det af prisen for udvikling af hovedkomponenterne.


5

Er den nødvendige teknologi for iværksættelse af projektet om det energiuafhængige landbrug til rådighed?

button up

Ja, teknologien er allerede til stede. Med yderligere teknologiske udviklinger, vil omkostningerne kunne reduceres, så den vil kunne sælges på markedet.


6

Vil fremtidens New Holland traktorer se ud som NH²™?

button up

Dette design er specifikt for denne revolutionerende traktor, og betyder ikke, at New Holland traktorerne vil komme til at se sådan ud i fremtiden.


7

Er den blevet testet i et ”rigtigt” landbrug?

button up

Nej, testene vil blive påbegyndt i 2011.


8

Er der begrænsninger af hestekræfter i en brintdrevet traktor?

button up

Nej, der er ingen begrænsninger. Men hidtil har vi fokuseret på mellemstørrelsetraktorer med omkring 130 hk.


9

Udleder New Hollands NH²™ traktor kun vand i atmosfæren?

button up

Ja, den udleder vand og damp. Brændselscellerne reagerer som følger: H₂ + ½ O₂ —► H₂0 (vand) + elektroner.
Brint har også det højeste energiindhold pr. enhed for alle kendte brændstoffer (120.7 kJ/g). Når brint reagerer med ilt, er de eneste biprodukter varme og vand. Processen ved at omdanne brint til energi ved hjælp af motorer eller brændselsceller er meget mere effektiv end med benzin.
Kilde : US department of Energy


10  

Hvad er hovedfordelene ved NH²™?

button up

Udover miljøvenligheden, er der flere fordele :

  • Et meget lavt lydniveau (55 dbA)
  • Den ultimative CVT : ingen gear, intet effekttab takket være et konstant elektrisk drev
  • Effekten leveres kun hvor den skal bruges, hvilket sparer energi
  • Ingen powershuttle : kun reversering af el-motoren (ændring af det elektriske flow)
  • PTO omdr. bliver variable fra 0 til 1000 omdr/min.

11  

Hvilke typer energi kan bruges indenfor det energiuafhængige landbrug?

button up

Det afhænger af , hvilke vedvarende ressourcer landmanden fokuserer på. Brint er tilgængelig gennem forskellige energikilder: f.eks. biomasse, vind, solceller og restmaterialer.


12  

Det er økologisk at bruge H₂ i en traktor, men udleder produktionen af H₂ ikke CO₂?

button up

Ja og nej. I øjeblikket kommer størstedelen af den kommercielt producerede brint fra processer, som udleder CO₂. Men konceptet om det energiuafhængige landbrug (EIF) har fokus på muligheden for at producere H₂ fra vedvarende ressourcer, som udleder meget små mængder skadelige stoffer i deres produktion.


13  

Men er brint og brændselsceller ikke teknologier, som først vil være tilgængelige om 10 til 20 år?

button up

Bestemt ikke! Prisen på hovedkomponenterne falder hurtigt, og der vil hurtigt komme flere specialister på området med tillid til denne teknologi. Samtidig skubber EU også i denne retning, med ―3 x 20 målsætningen fra nu og indtil 2020 hvor alle medlemsstater i EU skal reducere deres drivhusgasudledninger med 20% i sammenligning med 1990; forbedre energieffektiviteten med 20%; og bruge 20% vedvarende energi i energiproduktionen. Der arbejdes hårdt på at fremme elektricitet, brint og andre vedvarende energikilder.


14  

Hvor produceres brint?

button up

Brint er det mest almindelige grundstof i verden, men det er altid bundet sammen med andre stoffer, som f.eks. ilt (for at lave vand) eller kulstof (til planter). Brint findes overalt omkring os, men først må vi adskille brinten fra de stoffer, den er bundet til. En fordel ved brint, er at den kan fremstilles af en lang række lokale ressourcer som vand, planter, kul, naturgas og endda alger. H₂ er en energibærer, og energien til at producere skal komme fra en vedvarende ressource, som bl.a. biomasse, solceller (med den nuværende teknologi skulle der f.eks. bruges 600m² celler for at producere nok energi til NH²™) eller vindenergi. Dernæst ville elektriciteten blive produceret med vand gennem en proces, som kaldes elektrolyse. Brinten skulle lagres og bruges til at drive maskiner eller kunne omdannes til el og bruges til andre redskaber. Det er den perfekte kombination til andre ressourcer, som ikke konstant leverer energi, som sol og vind, fordi det kan lagres som brint.


15  

Hvordan producerer en elektrolyse brint ud af vand?

button up

 


Vand skilles i sine to bestanddele, brint og ilt, når en elektrisk strøm passerer gennem det. Processen kaldes elektrolyse. Brinten tilføres katoden og ilten tilføres anoden. Elektrolyse er grundlæggende den omvendte proces af en brændselscelle.

 


16  

Hvor meget vand skal der bruges til at fremstille brint?

button up

Elektrolyse kræver ikke store mængder vand. Brinten fra en liter vand udvundet ved hjælp af en generator, kan drive en brintbrændselscellemaskine lige så langt som en maskine på benzin kører på en liter benzin. Der blev også udført en interessant undersøgelse i USA. De spurgte: Hvis alle biler kørte på brint, og al brinten blev produceret af vand, ville vi så løbe tør for vand? Ændring af den nuværende bilpark i USA til brændselsceller ville kræver ca.  300 milliarder liter vand pr. år for at skaffe den nødvendige mængde brint. Men i dag bruges ca. 900 milliarder liter vand pr. år til produktion af benzin. Sammenligningen med forbruget af vand til produktion af fossile brændstoffer viser altså, at løsningen med brint ville spare betydelige vandmængder.   
Kilde : Hydrogenappliances.com


17  

Hvor længe har New Holland arbejdet på dette projekt ? Og hvem har arbejdet på projektet?

button up

New Holland udviklede dette projekt på meget kort tid. Det tog kun fire måneder at bygge den første prototype. Dette var muligt gennem de mange års forskning, som er udført af Fiat-gruppen og dens partnere.


18  

Hvad er forskellen på den brint, der bruges i Ariane 5 raketten?

button up

I Ariane 5 blev der brugt en blanding af drivmidler, heriblandt brint. Men det blev brugt i flydende form og kombineret med andre iltningsmidler til at forbrænde og danne energi. I NH²™ skabes strømmen gennem en brændselscelle uden forbrænding, hvilket gør det til en helt anden proces.


19  

Hvor meget koster det at investere i et energiuafhængigt landbrug?

button up

Det kommer helt an på den enkelte landmands situation. For landmænd, som allerede producerer strøm fra andre kilder, som f.eks. biogas, vil omkostningerne være lavere end for andre, som skal installere et komplet system med sol- eller vindenergi. Men i løbet af nogle få år vil omkostningerne til et sådant system være overkommelige og vores beregninger viser, at investeringen vil kunne betale sig tilbage i løbet af 3 år eller mindre.


20  

Hvad er momentet og hvor længe kan traktoren køre? 

button up

Momentet for denne traktor er 300 Nm. I øjeblikket kan denne traktor køre mellem 1,5 og 2 timer med en 110 liters tank, der indeholder brint ved 350 bar. Bemærk, at dette er den første prototype, og der således er plads til forbedringer. Ved for eksempel at øge trykket og tankens størrelse, vil fremtidens prototyper komme op på langt mere acceptable resultater.


21  

Hvis brint er mere brandbart end benzin, er det så ikke farligere at bruge?

button up

Brint er mere brandfarligt end benzin, men dette er ikke det eneste afgørende punkt, når man overvejer risikoen for en brand, forårsaget af brint, som slipper ud i atmosfæren. Hver type brændstof har forskellige egenskaber, der skal overvejes sideløbende med brandbarheden. For eks. er benzin mere udsat, fordi det ofte håndteres af forbrugere og kan spildes. Naturligvis opstår der brande forårsaget af benzin, men det sker absolut ikke hver gang benzindampe udledes i fri luft, fordi dampene normalt ikke finder en antændingskilde. Brint er mere brandfarligt, men fordi det er lettere end luft (50 gange lettere end benzindampe og endnu lettere end helium)  og spredes 12 gange hurtigere end benzindampe, er det meget vanskeligt for brintgasser at finde en egnet antændingskilde i et åbent miljø, som f.eks. en påfyldningsstation.
Brintsystemer til påfyldning af maskiner er designet til at yde en stor grad af sikkerhed, ligesom benzinstationer er. Mens begge påfyldningssystemer bruger sikkerhedsslanger, sikkerhedsventiler og overvågningssystemer, går brintsystemer et skridt videre. Brintpåfyldningssystemer er designet som lukkede systemer, hvilket betyder, at brændstoffet ikke er udsat for atmosfæren – i modsætning til benzin, som ret let kan spildes under påfyldning. Dette lukkede systemdesign holder altid brinten sikret og lader ikke ilt eller luft blande sig med brændstoffet, hvorved en af forudsætningerne for brandrisiko er elimineret. Dette mindsker yderligere brints lave antændingsegenskaber, sammenlignet med benzin, fordi der ikke er muligheder for at gnister eller andre antændingsformer kommer i kontakt med brinten.
Kilde : Shell Hydrogen LLC


22  

Er det farligt, at indånde brint?

button up

Utilsigtet indånding af små mængder brint er ikke farligt. Brint er ikke giftigt for mennesker, dyr og miljøet. Ligesom andre hyppigt anvendte gasarter, fjerner brint ilten. Eftersom brint spredes meget hurtigt, er der en meget lille risiko for at indånde for meget.


23  

Er elektricitet ikke mere effektivt?

button up

Jo, udelukkende elektricitet ville være mere effektivt, men elektricitet er en energiform og skal lagres for at kunne bruges til en traktor. Elektricitet lagres i batterier, men deres størrelse og vægt for at kunne drive en traktor, ville være så stor, at der ikke ville være plads nok. En traktor forbruger ca. 368kWh dagligt for en 8 timers arbejdsdag på gården. For at have et batteri, som kunne opfylde dette behov, skulle det have en størrelse på omkring 3,2 m³! (den nuværende brinttank har en volumen på 0.1m³). Batteriets vægt ville være på ca. 6.5 tons! Det er praktisk taget umuligt at fremstille en traktor med et batteri med denne størrelse og vægt. Og der er også andre problemer – batterierne taber 20% af deres kapacitet hvert år. Efter 5 år ville kapaciteten være nede på kun 40% - Hurtig påfyldning ville stort set være umulig. For at oplade en traktor i en time, ville det kræve en strømstation på 600 kW. Og opladning af et batteri med denne styrke ville formodentlig beskadige det. Derudover er der et andet problem: hvordan vil man kunne bortskaffe 6 tons batteri? Af disse grunde er batterier ikke en reel mulighed for traktorer. De kan anvendes virkningsfuld til biler, fordi de kan bruges over korte afstande, arbejde ved fuld styrke over kort tid, have gendannende systemer under bremsning, og påfyldning kan ske om natten til rimelige priser. Dette er ikke tilfældet for traktorer.


24  

Er NH²™ den første brintdrevne traktor? 

button up

Ja! Dette er den første brintdrevne landbrugstraktor. Der har været andre initiativer med andre typer brændselsceller tidligere, men ingen med brint. I 1959 kørte en Allis Chalmers traktor på alkaline brændselsceller. Men denne kørte ikke på brint, men på propan.


25  

Hvornår blev brændselscellen opdaget?

button up

Princippet bag brændselscellen blev opdaget af englænderen William Grove i 1839. Men en reelt fungerende brændselscelle blev ikke opdaget før 1959. Efter at være blevet anvendt i NASA's rumprogram, døde interessen for brændselsceller næsten hen, indtil 1990’erne, da forskning og udvikling begyndte at vise større kommercielle muligheder.
Kilde : fuelcelltoday.com


26  

Hvilke typer brændselsceller har man? 

button up

Der er forskellige typer, som normalt skelnes efter hvilken elektrolyt de indeholder. De mest kendte typer er alkaline, molten carbonate, phosphoric acid, proton exchange membrane og solid oxide. Der foregår også omfattende forskning i direkte methanol og regenerative brændselsceller.
Kilde : fuelcelltoday.com


27  

Hvad er en brændselscelle?

button up

En brændselscelle er en elektrokemisk reaktor, som producerer strøm og varme fra et brændstof (ofte brint) og ilt. I modsætning til en traditionel motor, gør den dette uden at brænde brændstoffet af, og kan derfor være mere effektiv og ren.
Kilde : fuelcelltoday.com


28  

Hvad er forskellen mellem en brændselscelle og et batteri?

button up

Mens et batteri kemisk lagrer og udleder elektricitet,  omdanner brændselscellen brændstof og luft direkte til elektricitet i en elektrokemisk proces. Et batteri løber derfor tør for strøm og skal oplades eller kasseres, hvorimod en brændselscelle vil fortsætte med at fungere og producere strøm, så længe den tilføres brændstof og ilt.  Kilde : fuelcelltoday.com


29  

Er brændselsceller en vedvarende energikilde?

button up

Brændselsceller er ikke en energikilde, de bruger faktisk et brændstof til at producere strøm. Hvis dette brændstof kommer fra en vedvarende kilde, kan brændselscellerne blive en vigtig del af energikæden, måske med brint, som bruges til at lagre energi og brændselscellerne omdanner så brinten til strøm, når der er behov for det.
Kilde :  fuelcelltoday.com


 

 

Facebook

Twitter

Youtube

Google +

 
 

TAG

 
Choose your market