Biodiesel Video

"Vi har altid værende førende indenfor miljøvenlig landbrugsdrift. New Holland var de første som introducerede brugen af biodiesel i landbruget tilbage i 2006..."

Annemie Lievens
Global Communications - New Holland Agriculture

biodiesel

 

NEW HOLLAND: FØRENDE PÅ MILJØOMRÅDET

Clean Energy Leader LogoMiljøproblemernes voksende betydning og deres tætte forbindelse til landbruget samt uvisheden i forbindelse med priser og tilgængelighed af fossile brændstoffer, var baggrunden for udviklingen af landbrugsmaskiner, som kan køre på biodiesel.
Siden 2006 har New Holland været pioner inden for anvendelsen af biodiesel i landbrugsmaskiner, og virksomheden var den første producent, der godkendte brugen af 20 % biodiesel (B20) i alt udstyr fra virksomheden med motorer fra New Holland. I 2007 var New Holland Agriculture den første producent, der tilbød kompatibilitet med 100 % biodiesel (B100). I dag kan alle virksomhedens traktorer, teleskoplæssere og høstmaskiner med New Holland Tier 3-motorer køre på blandinger med op til 100 % ren biodiesel, forudsat at anvendelsen foregår i overensstemmelse med anvisningerne i instruktionsbogen. New Holland Tier 4 ECOBlue™ SCR-motorer kan køre på almindeligt tilgængelige brændstoffer, der indeholder biodieselblandinger på op til og inklusive 5 % biodiesel (B5) (Nordamerika - ASTM D6751-9a) og 7 % biodiesel (B7) (Europa - EN 590:2009). New Holland godkender brugen af 20 % biodiesel (B20)-blandinger i alle Tier 4 ECOBlue™ SCR-motorer, så længe biodieselblandingen fuldt ud opfylder den seneste brændstofspecifikation EN14214:2009 og anvendelsen foregår i overensstemmelse med anvisningerne i’ instruktionsbogen.

  

HVORFOR BIODIESEL?

BiodieselFordi biodiesel producer færre skadelige udledninger end konventionel diesel. Biodiesel reducerer udledninger af partikeludslip, kulbrinte og kulilte. Derudover har det en meget lav koncentration af svovl. Der er en svag stigning af kvælstofdioxider, når der køres med biodiesel, og New Holland er i gang med omfattende forskning for at reducere disse udledninger.

 

Choose your market